Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

System zarządzania i certyfikaty

Zintegrowany System Zarządzania

iso stamp Kierownictwo firmy określa politykę, ustala cele strategiczne oraz operacyjne podczas przeglądów Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Realizacja projektów odbywa się w sposób systemowy, zapewniając spełnienie wymagań prawnych, firmy oraz oczekiwań Klientów. Wdrożony system pozwala rozwijać aspiracje, wymaga kompetencji i odpowiedzialności personelu na wszystkich poziomach zarządzania i realizacji.

Zintegrowany System Zarządzania MEGA S.A., certyfikowany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania (aktualnie: Centrum Certyfikacji Jakości) Ministerstwa Obrony Narodowej (w obszarze jakości i środowiska), funkcjonuje w oparciu o wymagania: zarządzania jakością  zgodnie z PN-EN ISO 9001:01, AQAP 2110:2009 publikacji standaryzacyjnej NATO, zarządzania środowiskiem zgodnie z PN-EN ISO 14001:05 oraz ochrony informacji.

 

Pion Informacji Niejawnej

MEGA S.A. posiada pion ochrony informacji niejawnej spełniający wymagania ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228 z 2010 roku). Zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli "poufne" potwierdzona jest Świadectwem Bezpieczeństwa Przemysłowego drugiego stopnia Nr SBPK00721P ważnym do dnia 30 kwietnia 2022 roku wydanym przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania


Obszarem największego zainteresowania i dążeniem firmy MEGA S.A. w codziennej pracy jest dostarczenie swoim Klientom projektów zgodnych z ich oczekiwaniami, zachowując atmosferę zaufania, opartą o wysoką jakość, dbałość o środowisko naturalne i konkurencyjną cenę. Kierownictwo MEGA S.A. deklaruje nadzór i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, umożliwiając realizację ustanowionych celów, przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących uregulowań prawnych i innych, minimalizowaniu oddziaływania na środowisko, uwzględnieniu opcji technologicznych, wymagań finansowych oraz punktu widzenia stron zainteresowanych.

Andrzej Szulist
Prezes Zarządu

 

Cele polityki

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania znana i realizowana jest przez każdego pracownika, którego celem jest spełnienie wymagań Klienta i jego obsługa na najwyższym poziomie. Realizacja założonych celów i zadań uzyskiwana jest poprzez zapewnienie wszelkich możliwych środków dla zagwarantowania wysokiej jakości usług i dbałości o środowisko.

  • Kompleksowa realizacja projektów inwestycyjnych, przy zapewnieniu spełnienia wymagań Klienta, celem zagwarantowania długofalowego rozwoju firmy oraz umocnienia jej pozycji na rynku.
  • Staranne identyfikowanie i spełnianie wymagań Klienta poprzez tworzenie planów jakości dla usług niestandardowych, na życzenie Inwestora lub w przypadku realizacji inwestycji z umową zawierającą wymagania typu AQAP.
  • Nieustanne doskonalenie organizacji oraz systemu zarządzania firmy i w jej otoczeniu, poprzez podnoszenie skuteczności i efektywności systemu oraz analizowanie projektów w aspekcie zgodności z wymaganiami ochrony środowiska.
  • Obniżanie kosztów braku jakości (ewentualnych reklamacji Klientów).
  • Racjonalna polityka ofertowania poprzez opracowywanie ofert jedynie w tych dziedzinach, w których MEGA S.A. jest w stanie zagwarantować spełnienie najwyższych wymagań Klienta.
  • Stosowanie procesów produkcyjnych oraz gospodarki materiałowej jak najbardziej przyjaznych środowisku naturalnemu, zgodnych z obowiązującymi wymaganiami (sukcesywna wymiana sprzętu transportowego, bezpieczna produkcja betonu i likwidacja braków).
  • Właściwa eksploatacja i nadzór urządzeń znajdujących się na terenie MEGA S.A. oraz na budowach, zapobieganie ewentualnym zanieczyszczeniom.
  • Rozwój aspiracji, kompetencji i odpowiedzialności personelu, na szczeblach zarządzania i realizacji, poprzez efektywną politykę zarządzania personelem.
  • Uświadomienie pracownikom konieczności poznawania niekorzystnego oddziaływania MEGA S.A. na środowisko oraz obowiązku przeciwdziałania temu zjawisku.
  • Wyznaczanie celów szczegółowych, dotyczących konkretnych projektów podczas procesu przeglądu wymagań, przygotowywania oferty i realizacji projektu.

 

   MEGA S.A.      |      ul. Hutnicza 42, 81-061 Gdynia, Poland      |      sekretariat@megasa.pl     |      T: +48 58 667 19 00, F: +48 58 667 18 88